Prisutveckling Hudiksvall

Det viktigaste i slutänden när man säljer en bostad är i de flesta fallen den ekonomiska biten. Vi vill ju såklart få så mycket betalt som det bara är möjligt. För att få detta så gäller det att ha en duktig mäklare som kan ta en igenom processen. Det gäller att sälja vid rätt tillfälle. Faktorer som årstid, konjunktur och rena tillfälligheter spelar alltid en roll.

Om man ser på prisutvecklingen för villor i Hudiksvall så visar det att under de senaste åren har priserna ökat ganska drastiskt, för att nu ligga lite mer stabilt. Om vi tittar siffermässigt så ser vi att mellan 2002 och 2010 så ökade medelpriset för en villa i Hudiksvall från 1,06 till 1,76 miljoner. I dagsläget ligger det relativt likt men kurvan pekar fortfarande svagt uppåt och siffran för januari 2013 är 1,76 miljoner.